Rozmowy nocą

Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, rok II, J 3,1-8

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

 

Był to człowiek wykształcony, zamożny, szanowany, wpływowy. Należał do Sanhedrynu, żydowskiej elity religijnej. Mowa oczywiście o Nikodemie. Spotkanie z Jezusem odbył nocą. Być może nawet nie dlatego, że bał się czy był zwykłym tchórzem. Cisza nocna bardziej sprzyja rozmowom i zwierzeniom. Nikodem był człowiekiem, który poszukiwał prawdy. Zapewne był poruszony słowami Jezusa i znakami, których dokonywał. 

W rozmowie z Jezusem Nikodem wykazuje się niezwykłym taktem, uznając autorytet i moc Boga: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”. Jednak przechodzi zaraz do meritum sprawy – „narodzić się na nowo”, czyli jak zerwać z przeszłością i rozpocząć nowe życie. Jezus daje mu odpowiedź: „jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Każdy człowiek musi przejść proces oczyszczenia i odnowy, którego źródłem jest Bóg. Musi zerwać ze starym grzechem i rozpocząć nowe życie. 

Wezwanie do nowego życia jest wciąż aktualne. W życiu duchowym potrzeba nieustannie się odradzać i pokonywać trudności. Człowiek poszukujący prawdy i rozwoju potrzebuje łaski, którą daje Duch Święty.