Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: «Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą i piją». A Jezus rzekł do nich: «Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli». Opowiedział im też przypowieść: «Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki, i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: „Stare jest lepsze”».

 

Generation gap – różnica pokoleń, dość częsta przyczyna nieporozumień dorosłych dzieci z rodzicami. Jezus zauważa, że „nowość” Jego nauki może być również powodem nieporozumień. Obrazy starych ubrań i bukłaków ukazują, że nie można połączyć religijności judaistycznej z wiarą w Jezusa, królestwa ziemskiego z królestwem Bożym, niewiary z wiarą, niemocy z mocą Bożą. 

Zwolennicy zachowywania tradycji religijnych nie zrozumieli Jezusa, a przy braku argumentacji posługują się sloganem: „zawsze tak było”. Nauka Jezusa i zatwardziałość serc „tradycjonalistów” judaistycznych stały się powodem wielu konfliktów. Jednak Bóg zawsze zwycięża.