Rozpoznać Pana Boga

Poniedziałek, I Tydzień Zwykły, rok I, Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Kochane Dzieciaki!

Choć czas Adwentu przeminął, a my wciąż jeszcze trwamy w bożonarodzeniowej atmosferze i cieszymy się feriami, to jednak Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam o aktualności adwentowego nawoływania: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Przypomina każdemu z nas, że sprawa przemiany życia nie jest związana ani z okresem liturgicznym, ani z porą roku. Nawrócenie dokonuje się każdego dnia. Co to znaczy? Nawrócić się to rozpoznać Pana Boga pośród nas. To codziennie wyznać, że Jezus jest moim Królem. To wierzyć, że Jezus jest w drugim człowieku. To dostrzec Boga w naszych trudnościach i kłopotach. To zobaczyć, że On jest zawsze z nami i bardzo nas kocha. 

My, dzisiejsi uczniowie Pana Jezusa, mamy dwa ważne narzędzia w zasięgu ręki, by móc Go bardziej poznawać i kochać. Są to Pismo św. i Eucharystia. Czytając Biblię i uczestnicząc we Mszy św., poznajemy bardziej Pana Boga i spotykamy się z Nim jako żywą osobą. Stajemy się również innymi ludźmi, chociaż zewnętrznie może nic się nie zmienia. 

Zachęcam dzisiaj każdego z Was do poświęcenia kilku minut na przeczytanie fragmentu Biblii, a jeśli ktoś może i ma pragnienie, to również do uczestniczenia we Mszy św. Niech ten czas będzie wyrazem Waszej miłości wobec Pana. I pamiętajcie, Jezus codziennie – dziś, jutro i pojutrze – jest w naszym życiu, naszej codzienności, jest z nami, bardzo nas kocha i potrzebuje!