Rozpoznać wolę Boga

Czwartek, XXXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 19,41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

 

Jerozolima, miasto Świętego, widziało Jezusa i nie chciało w Nim rozpoznać Boga. Ludzie w nim mieszkający chcieli nadać Bogu i religii własny kształt. Nam również grozi to niebezpieczeństwo. Bo można być codziennie w kościele, składać ofiary i zanosić modlitwy, a nie rozpoznać obecności przychodzącego Boga. Można nie zgadzać się z Jego wolą, usilnie stawiać na swoim. Dlatego tak ważna jest pokorna prośba o rozpoznanie Jego woli w naszym życiu, w codzienności. Prośmy Matkę Najświętszą o Jej wstawiennictwo za nami, jako Tą, która zawsze zgadzała się z wolą Boga.