Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?». Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?”. Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

"Chodź i zobacz". Masz może już ustalone poglądy na Boga, Kościół, bliźniego, cały świat? Rusz się ze swojego zasiedzenia we własnych przeświadczeniach i idź, i zobacz Tego, który jest absolutną nowością. On, Jezus Chrystus, jest Tym, przez którego zobaczysz znacznie więcej.

Czy Natanael nie musiał mieć odwagi pełnej brawury, by pokonać swoje negatywne myślenie o Nazarecie? Ile masz uprzedzeń i ciasnych osądów, które musisz odrzucić, aby odkryć nieustannie przychodzącego Zbawiciela?

Duchu Święty, daj mi odwagę odkrywania Prawdy.