Rusza V edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów: „Ewangelizujemy parafię”

– Rozeznaliśmy, że Kościół w Polsce potrzebuje dziś najbardziej nauczyć się, jak “pożenić” ze sobą ewangelizację i parafię, bo właśnie parafia jest podstawowym miejscem naszej ewangelizacji i formacji – mówi ks. Piotr Spyra odpowiedzialny za organizację Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów w ramach Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Chcemy szukać nowej, kompleksowej wizji parafii ewangelizującej i zewangelizowanej oraz inspirować do wykorzystania dosłownie każdej okazji do ewangelizowania w parafii – dodaje dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji, podkreślając konieczność wspólnej ewangelizacji parafii przez księży, świeckich i osoby życia konsekrowanego. Zaznacza, że w tym procesie należy korzystać z wszelkich możliwości, jakie daje Kościół, włącznie z oficjalnymi posługami – m.in. katechisty, którego statut i sposób przygotowania dla Kościoła w Polsce właśnie się tworzy.

Do udziału w OSE zaproszeni są wszyscy, którzy chcą nauczyć się głosić Ewangelię w swoich parafiach, miejscach pracy i rodzinach. A w sposób szczególny świeccy, którzy już pełnią jakieś posługi w parafii lub zostali zaproszeni przez proboszcza do tworzenia przyszłej parafialnej ekipy ewangelizacyjnej, katecheci, kandydaci na katechistów, doradcy życia rodzinnego, liderzy, animatorzy i członkowie parafialnych wspólnot formacyjnych; księża, szczególnie proboszczowie, którzy chcą ożywić wiarę swoich parafian poprzez dzieła nowej ewangelizacji; członkowie zgromadzeń zakonnych pragnący ożywić działalność ewangelizacyjną swoich wspólnot, a także odpowiedzialni za dzieła ewangelizacji w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

V edycja OSE odbędzie się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnie w Lublinie). Zajęcia rozpoczną się 29 października 2022 r. i zakończą 15 czerwca 2024 r. Spotkania będą się odbywać w soboty, raz w miesiącu, średnio 4–5 razy w semestrze, od października do czerwca. Całość materiału została podzielona na cztery tematyczne semestry: kerygmat, zarządzanie i organizacja w ewangelizacji, praktyka ewangelizacji w parafii, duchowość ewangelizatora.

Wykładowcami V edycji OSE są bp Artur Ważny, dr hab. Aleksander Bańka, o. dr Wit Piotr Chlondowski OFM, ks. Kamil Dąbrowski, ks. dr Michał Dąbrówka, Halina Duda, dr Anna Garbacz, Aneta Golba, Magdalena Halak, ks. Piotr Jakubiak, ks. Rafał Jarosiewicz, ks. dr Piotr Jarosiewicz, Michał Jeleń, dr hab. Dariusz Jeziorny, ks. Piotr Kobeszko, Malwina Kocot, Maciej Maciejewicz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, ks. Dariusz Piórkowski SJ, ks. dr Krzysztof Porosło, ks. Artur Potrapeluk, Daniel Przewięzikowski, ks. Artur Sepioło, ks. dr Piotr Spyra, o. dr Adam Strojny, ks. Andrzej Surdykowski, Agnieszka Wardencka-Wójcik, ks. Dominik Wodniczak, Paulina Worożbit, Marcin Zieliński.

Udział w całej edycji OSE kosztuje 2500 zł – płatne jednorazowo lub w miesięcznych transzach. Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały dla uczestnika, a w przypadku zjazdów stacjonarnych – obiad i przerwy kawowe. Można również wziąć udział w wybranych sesjach formacyjnych OSE. Opłata wynosi wtedy 160 zł za zjazd.

Zapisy i szczegóły na stronie internetowej: www.szkolaewangelizatorow.pl.

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów organizowana jest przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. OSE została powołana do istnienia 8 stycznia 2013 r. i zaaprobowana na 361. zebraniu plenarnym KEP 6 marca 2013 roku. Głównym zadaniem OSE jest nauka skutecznych metod ewangelizacji we współczesnym świecie poprzez wymianę doświadczeń osób z różnych środowisk ewangelizacyjnych w Polsce.