Na terenie placu za bazyliką wyznaczona jest specjalna trasa, na którą wchodzimy, przechodząc przez drewnianą bramę. Na jej końcu znajduje się piękny zamek z wyjątkową Królową.

Czym jest Rycerstwo Niepokalanej?

Św. Maksymilian Maria Kolbe jako młody kleryk wyjechał na studia do Rzymu. Tam spotkał wielu młodych zakonników franciszkańskich, którzy podobnie jak on kochali swój zakon i Maryję. Zobaczył również coś, co bardzo mocno zapisało się w jego sercu. 

W roku 1917 przez Rzym przechodziła wielka manifestacja masonów, którzy występowali przeciwko Kościołowi. Na swoich sztandarach ukazywali Szatana, który pod stopami ma św. Michała Archanioła. Wykrzykiwali również bardzo złowrogie hasła przeciwko papieżowi.

Młody kleryk bardzo poruszony tym widokiem szukał odpowiedzi, co może zrobić w tej sytuacji. Odpowiedź dała mu Niepokalana. 16 października 1917 roku razem z sześcioma współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI – Militia Immaculatae). Na przewodniczkę obrał Maryję Niepokalaną i Jej oddał całe swoje życie. 

Rycerstwo Niepokalanej stało się bardzo powszechnym ruchem, w którego szeregach znaleźli swoje miejsce różni ludzie, różnych zawodów i stanów. Rycerstwo Niepokalanej przybrało rozmaite formy działalności i liczy obecnie około 3 milionów członków na całym świecie.

Każdego roku na Ogólnopolskim Spotkaniu Dzieci w Niepokalanowie organizatorzy przygotowują tzw. szlak rycerski. Jest to wyjątkowy sposób, aby poznać założyciela Rycerstwa Niepokalanej, dowiedzieć się, czym jest rycerstwo, jakie są warunki przystąpienia, jego cel oraz poznać środki, jakimi działa rycerz Niepokalanej. Na końcu szlaku czeka propozycja, aby zostać prawdziwym rycerzem Niepokalanej. Dzieci chętnie podchodzą do figurki Niepokalanej, gdzie oddają swoje życie Maryi oraz są pasowani na rycerzy prawdziwym mieczem. 

Kto może być rycerzem Niepokalanej?

Rycerzem może być każdy, kto świadomie i dobrowolnie chce oddać się Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach. Jak już sama nazwa wskazuje – będąc rycerzami, wchodzimy na drogę walki, a jest nią walka z „siłami ciemności”. Wodzem i przewodnikiem obrana jest Niepokalana, ta, która pod swymi stopami ma węża, nigdy niepokonana przez zło, bez grzechu, czysta, pogromczyni mocy piekielnych. Niepokalana, troszcząc się o swoich rycerzy, wyprasza im potrzebne łaski, a ci bez obaw i lęku uciekają się pod Jej opiekę i orędownictwo.

Nazwa Rycerstwo Niepokalanej mówi również, że walka rycerzy tej armii jest szlachetna, ponieważ ze stanem rycerskim kojarzą się takie cnoty, jak: honor, odwaga, wierność, szlachetność, męstwo.

***

V Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci odbędzie się 12 września. Zapraszamy wszystkie dzieci. Szczegółowe informacje oraz plan spotkania tutaj: https://rycerzykniepokalanej.pl/2021/06/15/zaproszenie-na-v-ogolnopolskie-spotkanie-dzieci-w-niepokalanowie/