Ścieżka

Czwartek, XV Tydzień Zwykły, rok II, Iz 26,7-9.12.16-19

Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

 

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, zawsze prowadzi do Boga. Gdy pożądamy Boga stajemy się sprawiedliwi. 

Najważniejsze, żeby nigdy nie przestawać wołać do Boga nawet gdy wszystko wokół nas i w nas samych upada i obumiera. Nadzieja, że Bóg nas słyszy jest jak rosa, która pomaga rozwijać się życiu.