Sekret zwycięstwa

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny, rok C, J 16,29-33

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

 

„Ja zwyciężyłem świat” – mówi do nas dzisiaj Jezus. Przekazuje nam też sekret tego zwycięstwa. Otóż Jezus nigdy nie jest sam, zawsze jest z Nim Ojciec. Ta Jego jedność w miłości z Ojcem jest nieustającym zwycięstwem nad wszystkim, co jest złem, grzechem i śmiercią. Objawiając nam tę rzeczywistość, Jezus zaprasza nas do jednoczenia się z miłością Ojca i Syna. Każdy, kto w swoim życiu nieustannie zabiega o życie w jedności z miłością Trójcy Przenajświętszej, niezawodnie doświadcza łaski odwagi i męstwa, objawiającej się w momentach ucisku i wszelkiego rodzaju przeciwnościach. To jednoczenie dokonuje się przez wytrwałą modlitwę oraz przez codzienną postawę życiową będącą realną praktyką przykazania miłości.

Będzie to także i naszym udziałem?

Duchu Święty, czyń nas uczestnikami Jezusowego zwycięstwa nad światem.