J 19, 32-34 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (por. J 20, 20)

Ewangeliczne opisy ostatnich chwil życia Jezusa są bardzo oszczędne w słowach. Wszyscy Ewangeliści z wyjątkiem św. Jana kończą relację z wydarzeń Golgoty opisem śmierci Chrystusa i Jego złożeniem do grobu. Jedynie św. Jan swoim przenikliwym miłosnym spojrzeniem dostrzega szczegół z pozoru nieistotny, który jednak świadczy o wielkiej nadziei i wypełnieniu starotestamentalnej zapowiedzi proroka Zachariasza: Będą patrzeć na tego, którego przebili (Za 12, 10). Umiłowany Uczeń głosi prawdę o wydarzeniu, którego sam doświadczył. Opisuje przebicie Boku Jezusa: Przyszli więc żołnierze (…) Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 32-34).

Oto tajemnica miłości, oto objawienie miłości Boskiego Serca Zbawiciela. Nawet po swojej śmierci Jezus nie przestaje się dawać w miłości. Pozwala otworzyć włócznią swój Bok, byśmy dostrzegli Jego Serce – Źródło miłości. Czyż nie jest wymowne to, że z otwartego Boku i przebitego włócznią Serca od razu wypłynęła krew i woda? Ta krew i woda są symbolami kolejnych darów miłości Bożego Serca: krew – symbolizuję Eucharystię, żywą pamiątkę zbawczej ofiary krzyża; woda – jest symbolem sakramentu chrztu i daru Ducha Świętego, którego otrzymają wierzący w Jezusa. Krew wyraża ponadto rzeczywistą ofiarę niepokalanego Baranka złożoną za zbawienie świata, woda zaś – płodność duchową tej ofiary.

Przebicie Boku Zbawiciela staje się ostatnim objawieniem miłości. Jest ono dla św. Jana tak ważne, że potwierdza je specjalnym zapewnieniem o prawdziwości tego wydarzenia: Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość Jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 20, 35-37).

Spróbujmy wraz ze św. Janem w otwartym Boku Ukrzyżowanego zobaczyć znak miłości, która poprzez całkowity dar z siebie samej na nowo stwarza człowieka według Boga.