Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Czytałem ten fragment Ewangelii wiele razy. Ale dopiero teraz zwróciłem uwagę, że Jezus mówi te słowa do "wspólnoty apostołów". "Wy jesteście solą i wy jesteście światłem". Gdzie są zebrani uczniowie, tam jest i kościół. Więc to kościół, moja wspólnota ma być i światłem Chrystusa i solą Chrystusa. To dobry dzień, aby podziękować Bogu za nasze wspólnoty, które prowadzą nas do zbawienia.