„Siódma pieczęć” to rekolekcje ojca Augustyna. Tematy konferencji podzielonych na 43 odcinki - na poszczególne dni Wielkiego Postu 2016 - zawierają następujące treści: Grzech grzechów, czyli za kogo raczej się nie modlić; Jaka modlitwa podoba się Bogu?; Modlitwa w ukryciu, czyli o darze Tego, który widzi w ukryciu; „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”, czyli o modlitwie, która prowadzi do kryzysów; Modlitwa skargi, czyli masz prawo żalić się Bogu; Dar modlitwy wstawienniczej; „Siódma pieczęć”: sens i siła modlitwy wstawienniczej; Bóg szuka kogoś, kto by się modlił.

Rekolekcje będą emitowane na antenie Radia Profeto.pl – weź w nich udział!

Zapraszamy we wtorki, środy, piątki na dwa odcinki.

Pierwsza emisja o 7:10, powtórka 21:40.

Druga emisja o 12:10, powtórka 23:10