Skuteczny sposób rozeznawania

Środa, XII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 7,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».

 

Jezus daje nam bardzo skuteczny sposób rozeznawania każdej rzeczywistości ludzkiego życia. Jest nim rozpoznawanie ich wartości po owocach. Zasada ta wymaga dwóch fundamentalnych postaw – cierpliwości w oczekiwaniu na konkretne rezultaty i uczenia się łączenia skutków z przyczynami. Nie jest to bowiem tak ewidentne, jakby się mogło wydawać. Dzisiaj coraz częściej grozi nam niebezpieczeństwo ideologicznego myślenia. Polega ono na nazywaniu dobrem zła w imię jakiejś idei. Życia jednak nie da się oszukać. "Nie może bowiem dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców".

Duchu Święty, ucz nas rozeznawania wyzwalającego z wszelkich kompromisów ze złem.