Ślepy zaułek

Niedziela, XXIV Tydzień Zwykły, rok A, Syr 27,30-28,7

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!

 

Trwanie w złości, w gniewie, w mściwości, w braku miłosierdzia, w nienawiści prowadzi w ślepy zaułek – w nieuzdrowienie przez Pana i w nieodpuszczenie grzechów. Możliwe, że doświadczyłeś od bliźnich ogromnych ran i bólu. Pielęgnowanie ich ulgi nie przyniesie.