Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

 

Jezus mówił o wielu rzeczach swoim uczniom, lecz oni nie rozumieli. Jest to tylko wyraz tego, że uczniowie byli tak jak my – ludźmi; słabość ludzkiego umysłu…

Dlatego Pan Jezus zapowiada zesłanie Ducha Prawdy. Duch Święty nie objawi nic nowego, ale oświeci nasze umysły do zrozumienia Prawdy Bożej.

Prośmy dziś o światło Ducha Świętego, abyśmy poznali zamiary Pana i dobrze je wypełnili.