Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

 

Jezus bardzo mocno krytykuje uczonych w Piśmie i faryzeuszów za ich dwulicowość. Czynią wszystko na pokaz, aby zyskać upodobanie, aprobatę i względy w oczach innych osób. Są przy tym bardzo fałszywi i obłudni. Nie pokazują swojego prawdziwego oblicza.

Podobna pokusa postawy uczonych w Piśmie i faryzeuszów zagraża każdemu z nas. Często pod przykrywką dobrych czynów kombinujemy, oszukujemy innych zapominając, iż najważniejsza jest nasza relacja z Jezusem. Powinna ona być przepełniona sprawiedliwością, miłosierdziem i wiarą. Jeśli w moim życiu będzie wiara wypełniona miłością i podlewana codzienną osobistą modlitwą to nigdy ani nie będę obłudny ani pełen wszelkiej nieprawości w sercu. Miłość oczyszcza a wiara upiększa i umacnia nasze serca, wnętrza i relacje z drugą osoba. Niech wiara i miłość królują w naszym życiu!".