W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

W Kafarnaum, w synagodze Jezus rozpoczyna swoją działalność nauczycielską i cudotwórczą. Najpierw naucza z mocą, bowiem u słuchaczy pojawia się nawet zdumienie. Następnie uzdrawia, wypędzając z opętanego człowieka złego ducha. Ukazuje w ten sposób, że jest prawdziwym Bogiem, do Niego należy władza. Pokazuje skuteczność słowa Boga. Nie pozostawia ono wątpliwości, kim jest Ten, od kogo pochodzi, i kto ma władzę i potęgę.

Słowo Boga ma moc. Jeżeli Bóg coś mówi, to z całą pewnością to się spełni. Jego słowo ma moc uzdrawiania. Karm się słowem Boga!