Słowo Jezusa ma moc

Wtorek, I Tydzień Zwykły, rok II, Mk 1,21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Kim jest dla Ciebie Jezus? Dzisiejsza Ewangelia mówi, że nie jest jak uczeni w Piśmie, nie jest kolejnym prorokiem, mimo że się narodził człowiekiem, nie jest jednym z nas. On jest Bogiem, którego Słowo ma moc. Słowami Bóg stwarza świat i dzięki słowom uwalnia człowieka od wszelkiego zniewolenia. On jedyny ma moc odpuścić moje i Twoje grzechy.