Słowo nadziei i pokrzepienia

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok C, Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

 

Z dzisiejszej Ewangelii bardzo mocno przemówiły do mnie przede wszystkim słowa: dziś spełniły się słowa. Zerknąłem do greckiego oryginału Ewangelii i owo dziś spełniły się słowa jest czynnością przeszłą, ale rozciąga się na teraźniejszość. A to oznacza, że Jezus dzisiaj, 23 stycznia, mówi do mnie: dzisiaj spełniają się słowa tego Izajaszowego proroctwa; dzisiaj przychodzę, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby obwoływać rok łaski Pana. Nie tylko 2000 lat temu. Dziś!

Zerknąłem też w cały tekst 61 rozdziału Izajasza, który Pan Jezus cytuje w tej Ewangelii. I jest tam jeszcze jedno zadanie Namaszczanego Duchem Bożym: opatrywać rany serc złamanych.

Dzisiaj Jezus przychodzi, by opatrywać nasze rany: rany zdrady, depresji, ranę po stracie bliskich, przyjaciół, ranę straconych marzeń, choroby. 

I jeszcze małe dopowiedzenie. W greckim oryginale czytamy: dzisiaj spełnione to pismo, które jest w waszych uszach

Pan dzisiaj wkłada w moje uszy słowo nadziei i pokrzepienia. On w moim życiu ogłasza wolność, przynosi łaskę i światło.