Słuchać Go

Piątek, IX Tydzień Zwykły, rok I, Mk 12,35-37

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

 

„(…) tłum chętnie Go słuchał” – to zdanie warto wziąć dzisiaj pod uwagę. Jezus Chrystus każdego dnia do nas mówi, każdego dnia do nas kieruje swoje zaproszenie. Odpowiedz w swoim sercu na pytanie: czy ja chętnie Go słucham? Tylko tyle…