Słuchanie Słowa

Piątek, Św. Kingi, dziewicy (24 lipca), rok II, Mt 13,18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

 

Słowo "słuchać" pojawia się w dzisiejszym krótkim fragmencie Ewangelii aż pięć razy. 

Pamiętaj, aby w te wakacje zacząć SŁUCHAĆ. Słuchaj, co Bóg do Ciebie mówi – w swoim Słowie, Ewangelii, podczas Eucharystii oraz co mówią rodzice, rodzeństwo, dziadkowie lub koledzy. 

Pamiętaj też, aby Twoje słowo, które będziesz kierował do drugiego człowieka, było ziarnem zasianym na żyznej glebie, a wtedy słowo to wyda obfity plon.