Sługa Chrystusa Jezusa

Poniedziałek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok I, Rz 1,1-7

[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Niedawno podczas weekendowych rekolekcji podeszła do mnie dwudziestokilkuletnia dziewczyna i zastrzeliła stwierdzeniem: "Chcę, żeby mnie ksiądz dzisiaj ochrzcił!" Uderzyła we mnie taka fala wzruszenia, że z trudem powstrzymywałem łzy. W tym zdaniu przekazała mi cały duchowy i emocjonalny ładunek związany z jej zachwytem nad Ewangelią i Jezusem z Nazaretu. To była chwila, których św. Paweł miał wiele, a ja jestem wdzięczny Panu za tę jedną minutę, gdy poczułem się jak: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.