Służba

Czwartek, Wielki Czwartek, rok I, J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 

Podczas ostatniej wieczerzy (kolacji) z Apostołami Pan Jezus powołuje pierwszych głosicieli Słowa Bożego, czyli Księży. On sam daje im wzór postępowania. Chce, żeby Jego uczniowie zapamiętali, że służba drugiemu człowiekowi jest jednym z najważniejszych zadań w ich życiu. Jezus, będąc Nauczycielem i Panem, umywa im nogi. O tym, że była to czynność poniżająca, świadczy oburzenie Świętego Piotra, który początkowo nie chciał się na to zgodzić. Pan dał nam w darze kapłanów, by nas prowadzili do Niego.

Przykład dany przez Jezusa jest aktualny również dla nas. Czy potrafimy zapomnieć o sobie i poświęcić się dla innego człowieka? Może niekoniecznie umywając mu nogi, ale na przykład poświęcając mu swój czas? Wpatrzeni w gest umycia stóp Apostołom pomyślmy, czy potrafimy naśladować naszego Nauczyciela.