Służyć i pomagać

Czwartek, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (10 sierpnia), rok I, J 12,24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

 

Obumieranie, o którym dzisiaj mówi Jezus, to ofiarowywanie się innym. Poświęcanie swojego czasu, swoich sił, aby służyć i pomagać. To gwarantuje, że nie będziemy samotni. To także sposób, w jaki Jezus działa wśród ludzi – poprzez nasze serce, ręce i słowa. A jak nas zapewnia w dzisiejszej Ewangelii, kto będzie służył Jemu, tego uczci Jego Ojciec. A gdy brakuje nam sił i cierpliwości w tej służbie, prośmy Go o wsparcie. Tylko z Nim mamy szansę tego dokonać.