Słyszysz Go w sobie?

Piątek, Święto św. Tomasza, apostoła (3 lipca), rok II, Ef 2,19-22

Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

 

To ciekawe, że szukając Boga, spodziewamy się Go wokół nas. Możemy Go spotkać w sakramentach, w czasie modlitwy, w drugim człowieku, w Słowie Bożym.

Jest jednak jeszcze jedna perspektywa – to Ty sam. Jesteś przecież mieszkaniem Boga, dla Boga. Dzisiaj zatrzymaj się i wsłuchuj, co Bóg mówi do Ciebie. Czy słyszysz Go w sobie? Wczoraj rozmawiałem z bożymi ludźmi. Pomogli mi na nowo zobaczyć i usłyszeć Boga w sobie. Życzę Tobie tego samego.