Smak soli

Niedziela, V Tydzień Zwykły, rok A, Mt 5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

 

Chorobą wielu wierzących jest brak przejrzystości i szczerości. Niestety wielu wybiera z chrześcijaństwa to, co uznaje za słuszne, jedne dogmaty przyjmując, a inne pomijając lub wprost odrzucając, zaciemniając w ten sposób blask Ewangelii.

Wierzący winien być przejrzysty i jednoznaczny, zwłaszcza jako świadek, co zostaje ukazane przez Jezusa za pomocą trzech obrazowych porównań: porównania do soli, będącej symbolem smaku (a także mądrości), porównania z miastem położonym na górze oraz porównania do lampy, której nie ukrywa się pod korcem (naczynie o pojemności około 8,5 litra). Przyjrzyjmy się jedynie znaczeniu soli.

W Starym Testamencie do każdej ofiary dodawano sól. Sól byłaby więc metaforą ducha ofiary. Oznacza to, że uczniowie Jezusa powinni odznaczać się duchem ofiary. Sól też była używana w celu oczyszczania. Zatem uczeń też powinien „oczyszczać” świat i przywracać mu „zdrowie”. Sól jest też oznaką otwartości, gościnności i lojalności. Jest też symbolem czystości i mądrości. Ta bogata symbolika soli wskazuje, że uczeń Jezusa powinien charakteryzować się w świecie także wielostronnością działania. Uczeń, który nie spełnia swego zadania, zostanie przez świat odepchnięty. 

Święty Chromacjusz z Akwilei, wczesnochrześcijański pisarz i biskup, tak powie: „Pan nazwał swoich uczniów solą ziemi, ponieważ mieli oni przydać smaku sercom ludzi, sercom skażonym przez diabła, mieli przydać smaku dzięki mądrości niebieskiej”.

Czy swoją postawą życia przydajemy smaku sercom innych ludzi?