Smak życia

Wtorek, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

 

Pan Jezus przypomina nam, że kiedy chcemy Mu służyć, mamy być czyści, wyraziści, mamy nadawać smak nie tylko własnemu życiu, ale też życiu zarówno naszych bliskich, jak i „przypadkowych” osób, które to On stawia na naszej drodze. Podkreśla, że nasze świadectwo życia ma być światłem, drogowskazem, promieniem nadziei w tych niezmiernie trudnych czasach. Zachęca nas, abyśmy nie ustawali w czynieniu dobra, w niesieniu Jego Miłości, Jego Światła po najdalsze zakątki świata.

Jednocześnie upomina nas, abyśmy troszczyli się o nieustanną, żywą relację z Nim, z Jego Duchem, który będzie nas uzdalniał i motywował do działania dla jeszcze większej Bożej chwały.

Bądź pochwalony, nasz Tato w niebie! Tobie chwała i cześć, i uwielbienie, na wieki wieczne! Amen!