Specjalne zadanie

Piątek, II Tydzień Zwykły, rok I, Mk 3,13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Święty Marek opowiada nam dzisiaj, jak Jezus daje wybranym dwunastu uczniom specjalne zadanie, powołuje ich do czegoś więcej, ustanawia ich wyjątkowymi.

Każdy z nas od momentu chrztu świętego również staje się takim wyjątkowym uczniem powołanym do specjalnego zadania: opowiadania ludziom o Chrystusie i Jego miłości do człowieka. To bardzo trudne zadanie, dlatego zostało powierzone tylko tym, którzy będą potrafili je wykonać. Każdemu z nas Jezus nadał  też wyjątkowe imię, aby pokazać nam, że jesteśmy dla Niego ważni.