Spojrzenie z krzyża

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, rok II, J 8,21-30

A On rzekł do nich: "Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych". Powiedzieli do Niego: "Kimże Ty jesteś?" Odpowiedział im Jezus: "Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego". A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba". Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

 

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem...” Jezus mówi o swoim ukrzyżowaniu. Poznają Go po spojrzeniu pełnym miłości „dziś ze Mną, będziesz w raju”. Poznają Go po słowach pełnych miłości „przebacz im, bo niewiedzą co czynią”. Poznają Go po gestach pełnych miłości „otworzył Mu bok, a z serca wypłynęła krew i woda” To wszystko z ogromnej miłości do ciebie.