Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

 

Krótko i na temat. Chcesz być Jego bratem, siostrą, matką – słuchaj Go i wypełniaj to, co mówi. Tylko wtedy staniesz się prawdziwym krewnym Jezusa. Dziwne to pokrewieństwo, bo nieoparte na więzach krwi. Dla Jezusa nie ma podziałów – „moi” i „tamci”.

Każdy jest zaproszony do tej bliskości, którą możemy osiągnąć przez słuchanie Jego słów i życie w ich rytmie.