Sposób na to, jak znaleźć królestwo Boże

Środa, XVII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

Jeżeli ktoś w życiu spotkał pasjonata albo sam nim jest, wie doskonale, o czym mówi Jezus, porównując królestwo niebieskie do kupca poszukującego drogocennej perły. Po pierwsze: poszukiwacz pereł jest człowiekiem, który ma ogromną wiedzę na temat pereł. Aby znaleźć tę najcenniejszą, musi być przygotowany do rozróżnienia jej pośród innych, mniej wartościowych. Wykorzystuje zatem każdą wolną chwilę na pogłębianie wiedzy. Po drugie: poszukiwacz pereł jest osobą aktywną. Szuka skarbu i nie próżnuje. Nie spędza czasu na wygodnej sofie przed telewizorem, ale jest wciąż w drodze. Po trzecie: poszukiwacz drogocennej perły koncentruje swoją uwagę na tym, co istotnie, i nie traci czasu na zbieranie kamieni, które mają niewielką wartość.

Gdy chcemy znaleźć królestwo Boże, pamiętajmy o tych trzech podstawowych zasadach: zdobywajmy o Nim wiedzę. Zatem starajmy się czytać Pismo Święte. Po drugie: nie zatrzymujmy się i nie traćmy czasu na rzeczy nieistotne z punktu widzenia życia wiecznego. To my mamy szukać królestwa Bożego, a nie czekać, że ono „znajdzie” nas. Po trzecie: jeżeli już zdecydowaliśmy się szukać królestwa Bożego, to czyńmy to świadomie. Módlmy się częściej, medytujmy Słowo Boże i pogłębiajmy tajemnice wiary.