Spośród nas

Czwartek, Św. Floriana, męczennika (4 maja), rok I, J 13,16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

 

Pan Jezus wybrał na swoich następców osoby spośród nas – słabe i grzeszne. Najpierw byli to Apostołowie, teraz osoby duchowne. Nigdy nie są to osoby przypadkowe, ale powołane do służby przez samego Boga.

Księża i zakonnicy są więc darem Pana Boga dla nas. Naszym zadaniem jest ich przyjąć. Mimo własnych niedoskonałości mają daną od Pana moc udzielania sakramentów. To przez nich Bóg mówi do nas, rozgrzesza nasze grzechy i nam błogosławi.

Patrząc na kapłana, dostrzegaj samego Boga, nie zaś ułomności, które jako człowiek również posiada. Wszyscy jesteśmy sługami Chrystusa. Tylko wtedy będziemy błogosławieni, kiedy tę prawdę przyjmiemy.