Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

Pasterze znaleźli Niemowlę leżące w żłobie. Prostota, ubóstwo, posłuszeństwo, otwartość na Boży głos zawsze ostatecznie prowadzi do odnalezienia Jezusa i spotkania się z Nim. Spotkanie z Jezusem i kontemplacja jego Osoby owocuje uwielbieniem i świadectwem. Życzmy sobie w Nowym Roku umiejętności naśladowania pasterzy. Niech Imię Jezus zawsze będzie na naszych ustach i w naszym sercu.