Spotkania Duchowe

Wtorek, I Tydzień Zwykły, rok I, Mk 1,21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Czytam tekst Ewangelii, rozważam, zastanawiam się nad moją własną sytuacją. Stawiam się na miejscu słuchaczy słów Jezusa. Słucham nauki, widzę cud uzdrowienia człowieka opętanego. I co? Jak się zachowam? Chcę uwierzyć w Jezusa, w Jego słowa uwiecznione na stronach księgi Pisma Świętego. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, Władcą tego świata. Na stronach Pisma Świętego jest zawarta prawda, której zgłębienie jest dla mnie szansą całkowitego zawierzenia Jezusowi i oddania się w Jego ręce. 

W dzisiejszych czasach, kiedy na każdym kroku czyha na nas niebezpieczeństwo zbłądzenia w drodze do Pana, tylko zagłębienie się w słowa Ewangelii może nas do Niego poprowadzić. 

Pomocą mogą być organizowane Spotkania Duchowe, które w obecnej sytuacji pandemii odbywają się online. Mogą być szansą dla wszystkich, dla których ze względu na etap życia nie jest możliwe odbycie rekolekcji.

Zachęcamy do uczestnictwa szczególnie te małżeństwa, osoby, które pragną spotkać się w Słowie Bożym z żywym Jezusem Chrystusem, oraz tych, którzy chcą się uczyć, jak słuchać Słowa Bożego. Jedną z metod takiego spotkania jest metoda lectio divina.