Spotkanie z Jezusem

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, rok I, J 1,43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

 

W dzisiejszym czytaniu dowiadujemy się o powołaniu apostołów, Filipa i Natanaela zwanego również Bartłomiejem, przez Jezusa. Spotkanie z prawdziwym Jezusem, a nie tylko z kimś, o kim się słyszało, robi na Natanaelu duże wrażenie. Jezus potwierdza, że zna każdego z nas i wie o nas wszystko, że zawsze jest przy nas. Czy pamiętamy o tym w ciągu dnia? Czytając o reakcji Natanaela na słowa Jezusa, widzimy, jak wielką moc ma ta świadomość obecności Bożej. Stałe momenty dnia, jak na przykład modlitwa Anioł Pański w południe, będą nam w tym pomagać. Starajmy się wyrobić w sobie „nawyki”, które będą kierowały naszą uwagę w kierunku Jezusa wśród obowiązków i zajęć codziennych.