Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ponownie przypomina nam, że jest naszym pasterzem, a my Jego owcami. Zapewnia nas, że nikt nie jest w stanie nam zagrozić. Będąc Jego owcami, mamy zapewnione życie wieczne. Mamy też zagwarantowaną miłość, której nie zabraknie dla nikogo. 

Wystarczy powierzyć swoje życie Zmartwychwstałemu. Jezus zmartwychwstał, a my wierząc w Niego i w Jego cudowne czyny, razem z Nim zmartwychwstaniemy i będziemy cieszyć się z Nim w wieczności.

Nie bójmy się tej prawdy, uwierzmy w nią i radujmy się nią, a nasze życie stanie się dużo łatwiejsze.

Adrian