Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

 

W Ewangelii św. Mateusza Jezus pokazuje nam, jak zwyciężyć zło dobrem, jak zmienić wrodzoną skłonność człowieka do zemsty. Jezus Chrystus zwraca uwagę na kształtowanie charakteru człowieka, jego siły ducha. Prawo odwetu człowiek powinien zmieniać na prawo miłości do bliźniego. To trudna sztuka, ale możliwa do realizacji, bo dzięki temu możemy stawać się doskonali tak, jak nasz Ojciec w niebie. W Ewangelii mamy pięć konkretnych przykładów do budowania dobrych relacji z bliźnimi i doskonalenia ducha. Oto one:

1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
2. Módlcie się za tych, którzy was prześladują.
3. Błogosławcie wszystkim ludziom.
4. Nie mścijcie się, ustąpcie – to dowodzi wielkiej mądrości człowieka.
5. Wspierajcie potrzebujących jałmużną (dobry uczynek, modlitwa, post, pomoc finansowa).

Jezu, ofiaruj nam swojego Ducha Miłości, abyśmy się stawali Twoimi dziećmi. 

Jezu, prosimy Cię o dar umiejętności pozytywnego reagowania na tych, którzy nas niesprawiedliwie traktują.