Spotykając Słowo

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A, Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka się z uczniami na górze w Galilei, aby przekazać im ostatnie polecenia przed swoim wniebowstąpieniem. Niektórzy z uczniów nadal mieli wątpliwości, dlatego Jezus dodaje im otuchy i zapewnia ich, że zawsze będzie z nimi, będzie wspierał ich swoją mocą. 

Zmartwychwstały Chrystus podkreśla, że ma pełnię władzy na ziemi i w niebie, a wraz z Ojcem i Duchem Świętym stanowią jedność. Dlatego też poleca uczniom, aby udzielając chrztu, przywoływali imię wszystkich trzech osób Trójcy Świętej. 

Jezus posyła Apostołów do głoszenia świadectwa o Nim na cały świat. W ten sposób podkreśla, że zbawienie jest przeznaczone dla każdego, a nie tylko dla narodu wybranego, jak to sądzili Izraelici. Bez względu na to, kim jesteśmy, Bóg na nas czeka i czuwa nad nami. Chce, abyśmy postępowali zgodnie z Jego przykazaniami, dzięki czemu mamy szansę zasłużyć na szczęście wieczne.

Cecylia