Spotykając Słowo

Niedziela, XIII Tydzień Zwykły, rok A, Mt 10,37-42

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

 

Bóg nie chce dzielić się pierwszym miejscem z innymi. Nie robi tego jednak z pychy, ale ze świadomości tego, kim jest. Przecież tylko On jako Bóg może nam dać szczęście w stopniu największym. Stąd taki radykalizm w słowach Jezusa: „kto kocha ojca lub matkę, syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Jeśli chcemy szczęścia w stopniu największym, sięgnijmy po nie, stawiając Boga na pierwszym miejscu.

Ks. Grzegorz