Spotykając Słowo

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A, Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów, aby głosili Jego naukę wszystkim narodom. To posłanie misyjne nie było skierowane tylko do jedenastu Apostołów, którzy byli wtedy na górze, ale jest ciągle aktualne i dotyczy nas wszystkich – wszyscy zostaliśmy powołani do bycia apostołami przekazującymi Dobrą Nowinę o królestwie Bożym.

Jezus nie chce, aby Jego nauka była tylko dla wybranych, wręcz przeciwnie – chce, aby dotarła do każdego człowieka na ziemi. Nauczanie narodów ma na celu pozyskiwanie nowych uczniów Chrystusa, których nawrócenie ma być przypieczętowywane przyjęciem przez nich chrztu w imię całej Trójcy Świętej.

Ponadto Jezus, mając świadomość zbliżającego się wniebowstąpienia, zapewnia, że zawsze z nami będzie. Nawet gdybyśmy o Nim zapomnieli, to On nigdy o nas nie zapomni i będzie z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Cecylia