Spotykając Słowo

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A, J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

W Uroczystość Trójcy Świętej Kościół przypomina nam o miłości Boga do świata i do człowieka. Miłość ta objawiła się, gdy Syn Boży stał się człowiekiem – głosił ludziom Bożą naukę, którą potwierdzał swoim życiem, a przede wszystkim umarł i zmartwychwstał, aby pokonać zło i nas odkupić.

Warunkiem przyjęcia daru zbawienia jest jednak wiara. Uwierzyć w Jezusa oznacza wejść w relację z Nim, przylgnąć do Niego, zaufać Jego nauczaniu i naśladować Jego postępowanie. Autentyczna wiara jest łaską i otrzymujemy ją dzięki Duchowi Świętemu. Trzeba ją jednak wciąż umacniać i pielęgnować – poprzez modlitwę, przyjmowanie sakramentów i trwanie we wspólnocie Kościoła.

Kasia Z.