Spotykając Słowo

Niedziela, XVII Tydzień Zwykły, rok A, Mt 13,44-52

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

 

Jezus w dzisiejszych przypowieściach porównuje królestwo niebieskie do skarbu ukrytego w roli, do kupca poszukującego pereł i do sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Wszyscy ochrzczeni włączeni do wspólnoty Kościoła tworzą Królestwo Boże, dlatego warto się zastanowić, co Jezus chce nam przekazać w swoich przypowieściach.

Skarb ukryty w roli oznacza coś bardzo cennego, co nie jest przeznaczone na pokaz, ale co warto chronić. Człowiek, który znalazł ten skarb, ukrył go ponownie.

Kupiec poszukujący pięknych pereł to ktoś, kto wykazuje inicjatywę. Aby zdobyć jedną drogocenną perłę, jest w stanie oddać wszystko, co posiada, pomimo że ludziom w jego otoczeniu może się to wydawać nielogiczne albo nieodpowiedzialne.

Porównanie królestwa niebieskiego do sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju przypomina nam o tym, że Kościół jest dla wszystkich. Każdy ma szansę na to, aby być blisko Pana Boga i korzystać z Jego dobroci. Sprawiedliwy osąd nastąpi przy końcu świata i nie do nas należy ocenianie innych.

Kasia Z.