Spotykając Słowo

Niedziela, Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia), rok A, Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

 

Przemienienie na górze Tabor jest kolejnym wydarzeniem pokazującym prawdziwe oblicze Jezusa – Jego wielkość, moc i chwałę, co dodatkowo podkreśla ukazanie się Mojżesza i Eliasza. Uczniowie będący świadkami tego zdarzenia mogli się naocznie przekonać, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym.

Podobnie jak podczas chrztu w Jordanie, to sam Bóg Ojciec w postaci głosu z nieba daje świadectwo o Jezusie, mówiąc, iż jest On Jego umiłowanym Synem oraz nakazuje nam być posłusznym Jego słowom. Nieoczekiwany głos z nieba przeraził apostołów i wywołał w nich trwogę. Wyrozumiały Jezus pociesza uczniów, mówiąc, żeby się nie lękali, ponieważ głos Boga to głos największej miłości. Obecnie bardzo często powtarzamy za Jezusem „nie lękajcie się” – te słowa napełniają nas nadzieją i stanowią podstawę wiary chrześcijańskiej. Podkreślają fakt, że nigdy nie jesteśmy i nie zostaniemy sami.

Jezus, przemieniając siebie, chciał nam pokazać, że wszyscy potrzebujemy przemiany, ponieważ grzechy zaciemniają naszą duszę. Powinniśmy całe życie dążyć do tego, aby nasza dusza była piękna i czysta. Każda nasza modlitwa pozwala nam wznieść się do góry i dodaje nam blasku.