Sprawdzian zaufania

Środa, XXV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 9,1-6

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Jezus zabronił uczniom zabierać ze sobą jakiekolwiek rzeczy materialne, doczesne zabezpieczenia, a dał im moc i władzę nad duchami nieczystymi oraz władzę leczenia chorób. To wyglądało jak sprawdzian zaufania do Mistrza. Ewangelia relacjonuje, że apostołowie zdali go bardzo dobrze.

A czy my mamy odwagę i jesteśmy gotowi, by do takiego egzaminu przystąpić?