Środowisko poczęcia wiary

Środa, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok I, Iz 49,1-6

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą». A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

 

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Jak wzbudzić wiarę w drugim człowieku?

Dzisiejszy fragment Listu do Rzymian daje receptę, co należy robić. Słuchanie Słowa Bożego – to jest środowisko poczęcia wiary, czasem po raz pierwszy, a czasem na nowo. Słowo Boże ma potężną moc, to właśnie w Nim i przez Nie działa sam Bóg. Ale samo Słowo okazuje się nieskuteczne. Kiedy Słowo nie jest głoszone, nie objawia się Jego wielkie działanie. Moc ukryta w Słowie zostaje ukazana tylko w momencie, gdy przechodzi przez usta głoszącego.

Nieprawdopodobne uniżenie Boga ukryte jest w tej logice Jego działania. Tak jak przychodzące na świat Słowo potrzebuje ludzkiego ciała, by się objawić człowiekowi, być bliżej niego, tak wiara, czyli zaufanie, jakie rodzi się względem Boga, to odpowiedź na to, co On robi, jak On działa. A żeby wiedzieć, co robi Bóg, potrzeba, by ktoś mi to pokazał, opowiedział, najlepiej z własnego doświadczenia, na przykładzie historii swojego życia. Wtedy Słowo ma największą moc.

Dać życie Słowu to dać życie Bogu – w tym kontekście nabiera to głębszego wymiaru.