Radość wielka, wszak remont dobiegł końca. To wszystko, co zobaczycie na tym filmie, to nasze wspólne dzieło. Wsparliście nas modlitwą, co oczywiście jest najważniejsze, ale też dzięki Waszej pomocy finansowej remont doszedł do końca. Przyjmijcie proszę nasze najserdeczniejsze podziękowanie. Portal oraz radio są już na swoim nowym miejscu. Postaramy się Was nie zawieść. 
    Remont zakończony, a my musimy jeszcze doposażyć radio. Więc akcja - malowanie - zmienia się na - doposażanie. Liczymy na Waszą przyjacielską pomoc. Jak pomóc? Tutaj najprościej lub tak!


Wszystko niech będzie na większą Chwałę Boga!