Stanąć w szczerości wobec siebie

Środa, XI Tydzień Zwykły, rok II, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Pokusa robienia rzeczy dobrych na pokaz może doprowadzić nas do obłudy. Przed tym przestrzega swoich uczniów sam Jezus. W dzisiejszych internetowych czasach tak łatwo jest wyciągać do kogoś pomocną dłoń, a w drugiej trzymać telefon i robić zdjęcia, aby pochwalić się nimi w mediach społecznościowych. Nasza codzienność coraz bardziej wystawiona zostaje na pokaz. I może coraz trudniej przychodzi nam się modlić w izdebce, do której wchodzimy bez telefonu, zamykając za sobą drzwi. Na słowa z dzisiejszej Ewangelii warto spojrzeć jak na zwierciadło, w którym przeglądamy nasze oblicze. Na ile jesteśmy wobec siebie szczerzy? Czy nie brakuje nam autentyczności? A może zbyt często przybieramy różne nienaturalne pozy, naśladując bohaterów pop kultury, a tracąc swój osobisty rys? Jezusowi zależy na prawdzie. Chce, abyśmy oczyszczali się z tego, co sztuczne i dalekie od prawdy.