Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was".

 

Każdy człowiek wierzący dostał od Jezusa posłannictwo głoszenia Ewangelii. Każdy ma to czynić zgodnie ze swoimi darami otrzymanymi od Boga i ma działać bezinteresownie. Często świadectwo naszego życia może sprawić więcej dobrego niż samo opowiadanie o Bogu. I niestety również odwrotnie – jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, mówimy o tym, a postępujemy wbrew nauce Jezusa, to nasze świadectwo nie jest autentyczne i może nawet innych do Kościoła zniechęcić. Zawsze starajmy się o tym pamiętać, bo Jezus chce naszego głoszenia i działania w Jego imię.