Staraj się pamiętać

Wtorek, Św. Barnaby, Apostoła (11 czerwca), rok II, Mt 10,7-13

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

 

Każdy człowiek wierzący dostał od Jezusa posłannictwo głoszenia Ewangelii. Każdy ma to czynić zgodnie ze swoimi darami otrzymanymi od Boga i ma działać bezinteresownie. Często świadectwo naszego życia może sprawić więcej dobrego niż samo opowiadanie o Bogu. I niestety również odwrotnie – jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, mówimy o tym, a postępujemy wbrew nauce Jezusa, to nasze świadectwo nie jest autentyczne i może nawet innych do Kościoła zniechęcić. Zawsze starajmy się o tym pamiętać, bo Jezus chce naszego głoszenia i działania w Jego imię.