Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

„Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.” Stojąc pod krzyżem swego Syna Maryja stała się Królową. Godność tą zdobyła przez nadzieję, jaką nieustannie pielęgnowała w swoim sercu. Jeden ze starożytnych chrześcijańskich hymnów mówi o Niej, że po śmierci Jezusa jako jedyna niosła nadzieję świata, aż do poranka zmartwychwstania, kiedy nadzieja ta znalazła swoje całkowite wypełnienie. Tak bardzo dzisiaj w naszej Ojczyźnie potrzebujemy mocy nadziei Maryi. Niech nasze serca dadzą się przekonać, dzięki przykładowi królewskiej nadziei Maryi, że zwycięstwo należy tylko do dobra i miłości.

Duchu Święty, napełniaj nasze serca nadzieją, jak to czyniłeś w życiu Maryi.